Konservering og restaurering

TL Konservering

Bistrupvej 62

3460 Birkerød

mail: tanja@tlkons.dk

tlf: 26 83 05 28

Konservering og restaurering af malerier i Nordsjælland

Konservering og restaurering

På værkstedet udføres konservering og restaurering af malerier og bemalede genstande.

 

Forundersøgelse

  • Der foretages en undersøgelse af maleriet og dets tilstand med det formål at vælge den korrekte og mest skånsomme fremgangsmåde i den følgende konservering og restaurering.

 

Konservering af malerier

På værkstedet udføres blandt andet følgende behandlinger:

 

 

  • Har du en bemalet genstand af mere særegen karakter eller et maleri med en usædvanlig skade, er du meget velkommen til at kontakte værkstedet. Hvis det vurderes, at opgaven ligger udenfor værkstedets kompetencer, kan jeg henvise til kolleger med andre specialer.

Hvorfor konservere og restaurere?

  • Malerier er opbygget af materialer med forskellige egenskaber, som reagerer forskelligt på fugt, varme og ældning. Med tiden nedbrydes de forskellige materialer og malerierne skifter udseende. Ved at konservere og restaurere kan man genskabe maleriernes oprindelige udseende og forlænge deres levetid.

 

Kan jeg selv konservere mit maleri?

  • Konservatorer har en lang uddannelse og erfaring, som gør dem i stand til at vurdere, hvordan det enkelte maleri bedst kan behandles. Metoder og materialer udvælges med baggrund i en stor viden om forskellige perioders maleteknik og de forskellige materialers ældning. Det anbefales, at man ikke selv forsøger at kaste sig ud i at rense eller reparere sine malerier, men kontakter en uddannet malerikonservator.